Genel Amacımız


Yöremizde organik tarım ve hayvancılık potansiyelini değerlendirerek organik hayvancılık et ve süt üretiminin yaygınlaşmasını sağlamak Üreticilerin gelir seviyelerini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak Doğanın korunması , sağlıklı üretim ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlamak

Erzurum'da organik et ve süt üretiminin yaygınlaştırılması projesi


Üreticilerin organik et ve süt üretimi konusunda bilgilenmelerini ve uygulama kapasitelerini artırmak AB uygulamalarından haberdar olmalarını dünyada ve ülkemizde yapılan örnek üretimlerin örnek teşkil etmesini sağlamak. Bilimsel üretimin öneminin kavranmasına katkı sağlamak Yenilikçi metotlarla ve dünyadaki gelişmelerin takip edilmesinin öneminin kavranmasına katkı yapmak Organik et ve süt üretimini gerçekleştirerek sağlıklı gıda üretimine katkı sağlamak Üreticilerin var olan bitkisel üretimlerinin hayvansal üretimde de değerlendirilmesini sağlamak.

Genel Hedef

Avrupa Birliği iyi uygulamaları ile uyumlaştırma yoluyla, tarım sektöründe rekabetedebilirlik ve üretim etkinliğinin artırılması kapsamında büyük ve küçük hayvan baş organik et ve süt üretiminin Erzurumda sürdürülebilir olarak yaygınlaştırılması.


Özel Hedef

Büyük ve küçük baş hayvaların küpe takma sistemi: İşletmelerin organik et ve süt üretimi pazarlama metotları ve yenilikçi mekanizmalar konusunda kapasiteleri artirmak. pazarlama standartlarinin uygulanmasi Organik tarımın önemi konusunda farkındalık artırmak

Proje Etkinlikleri

 1. Eğitim programlarının ve eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğiticilerin eğitimi
 2. Plot üretici işletmelerin belirlenmesi
 3. Kontrol ve sertifikalandırma
 4. Örnek işletmelerin ziyaret edilmeleri ve üreticilerinin eğitilmesi
 5. Organik hayvancılık eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi
 6. Organikvet veri tabanının oluşturulması
 7. Almanya’ya çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi

Beklenen Sonuçlar

 1. Organik Tarım konusunda120 işletmenin kapasitesi ve 500 İşletmenin farkındalığı artırılması
 2. DOGTARBESBIR personelinin kapasitesinin artırılması
 3. Kontrol Sertifika mekanizmasının desteklenmesi
 4. Büyük ve küçük baş hayvanlara küpe takma sisteminin geliştirilmesi
 5. Kontrol Sertifikasyonun gerçekleştirilmesi
 6. İşletmeler OTBİS ve ORGANİKVET’e kayıt
 7. 3000 hayvan mavi ve sarı küpe takılması
 8. Organik et ve süt ürümlerinin pazarlama mekanizması ve metotları geliştirilmesi
 9. ORGANİKVET-Organik Veteriner ilgi Sistemi üzerinden et ve süt ürünleri ile ilgili olarak, Almanya ve Türkiye İşletmeleri arasında bağ kurulması
 10. Kilit kurum ve kuruluşların ortak olduğu bir ağ kurularak bölgede sürdürebilir tarımın gelişmesi desteklenmesi