Organik Tarım
Nedir?


İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal ve sentetik girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Çiftçiler ve aileleri tarım ilaçlarına daha sık maruz kaldıkları için, Organik tarım, öncelikle çiftçi ve ailesinin genel olarak toplumun sağlığını korur ve iyileştirir. Organik tarım yaygınlaştıkça, tedavisi çok pahalı olan hastalıklara yakalanma oranları da azalacak ve ekonomi de dolaylı yoldan olumlu etkilenecektir.


In organic farming, no chemicals or pesticides are used in growing the products, picking or harvesting them, cutting, processing, sorting, packaging, labelling, storage, keeping, transportation and all the processes until the product reaches the consumer. Farmers and their families are more frequently subjected to pesticides, which is why organic farming protects and improves the health of primarily the farmers and their families, and also the whole society. As organic agriculture spreads, the odds of getting sick from diseases with very costly treatments will diminish and the economy will also benefit from this indirectly.

Genel Başlıklar - General Topics

 1. Toprak verimliliğinde devamlılığı sağlar
 2. Hastalık ve zararlıları kontrol altına alır
 3. Doğadaki canlıların sürekliliğini sağlar
 4. Doğal kaynakların optimum kullanımı ile verimliliği sağlar
 1. Preserves soil fertility
 2. Controls diseases and pests
 3. Enables the continuity of creatures in the nature
 4. Achieves productivity through the optimum use of natural resources
 1. Doğal çevre ile uyumlu üretim,
 2. Çiftlik veya yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması,
 3. Nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip ürünün sertifikalandırılması,
 1. Production should be in harmony with the natural environment,
 2. A self-sufficient, closed system shall be formed based on the use of local resources or those of the farm,
 3. Controlling and certifying not only the end product but the whole production process,
 1. Gerektiğinde ve uygun yöntemlerle toprak işleme,
 2. Topraktaki organik madde ve verimliliğinin korunması,
 3. Kimyasal gübre yerine toprak verimliliğinin ekim nöbeti, yeşil ve organik gübrelerle sağlaması,
 4. Dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçimi,
 5. Uygun ekim-dikim yöntemleri ve zamanı,
 6. Bitki direncinin arttırılması, hastalık ve zararlılara karşı gerektiğinde kültürel ve biyolojik yöntemler ile organik kökenli prepatların kullanımı,
 7. Yabancı ot kontrolünde ekim nöbeti, bitkilerinin morfolojik özellikleri gibi yöntemlerin ele alınıp gerektiğinde mekanik yöntemlerin kullanımı,
 8. Ekolojik yöntemlere uygun hasat, depolama ve dağıtım,
 9. Ekolojik işletme esasları,
 1. Tilling the soil appropriately and when necessary,
 2. Preserving the organic matter content and productivity of the soil,
 3. Maintaining fertility of the land by rotational plantation and through the use of green and organic fertilizers instead of chemical fertilizers,
 4. Choosing resistant and healthy seeds and crop varieties,
 5. Applying the appropriate plantation methods in the right time,
 6. Using organic based preparations in cultural and biologic methods when necessary to increase crop resilience and to protect against disease and pests,
 7. Considering rotational planting and the morphological characteristics of the plants in weed control, and using mechanical methods when necessary,
 8. Ecological harvesting, storage and transportation methods
 9. Ecological operation principles,
 1. Sağlıklı hayvan yetiştiriciliği,
 2. Hayvan barınaklarında uygun yaşam koşulları,
 3. İşletmede yemlerin üretilmesi ve organik yemlerden yararlanma,
 4. Damızlık ve ırk seçiminde ekolojik uygunluk.
 1. To raise healthy animals,
 2. Appropriate living conditions in animal barns,
 3. Producing feed at the farm and using organic feed,
 4. Considering ecologic suitability in the selection of breeding stock and race.