Diğer
Projelerimiz


Erzurum'da organik et ve süt üretiminin yaygınlaşması projesi haricinde yapmış olduğumuz projeleri aşağıdan görüntüleyebilirsiniz


Derneğimiz Hakkında

Bölgemizin organik tarım potansiyelini değerlendirmek; bölgemize ve bilimsel yöntemlere uygun üretim çeşitlerini uygulanmak amacıyla derneğimiz 2002 tarihinde kurulmuş ve 3000 üreticiye hizmet vermektedir. Anadolu’nun, tarım toprağını havasını suyunu koruyarak zarar vermeden, sürdürülebilir üretimi sağlamak, Biyoçeşitliliği korumak, Kontrollü ve sertifikalı üretim metodu ile tüketiciye sağlıklı ürünler sunmayı sağlamak, Örnek üretim çeşitlerini uygulamak, Farkındalık oluşturmak, Üreticilerin bilimsel yöntemlerle üretim yapmalarını sağlamak Organik tarım faaliyetlerine liderlik etmek, Organik tarımı ekonomik ekolojik ve sosyal açıdan uzun süreli ve güvenilir olarak sürdürmeye katkı sağlamak, Organik tarımın benimsenmesine katkı sağlamak, HedeflerimizdirAbout our Association

Our association was founded in 2002 in order to utilize our region’s organic agriculture potential and to apply scientific production methods that are suitable to our region and currently serves 3000 producers. Our objectives are: to preserve the agricultural soil, air and water of Anatolia and to establish a sustainable production, to preserve biodiversity, to provide healthy products to the consumer through controlled and certified production methods, to apply exemplary production varieties, create awareness, apply scientific methods in production, to lead organic agricultural activities, to continue organic farming in an economic, ecological and social way safely and for a long time, and to contribute to the adoption of organic farming.